Birlikte Güçlüyüz

“Birlikte Güçlüyüz” kadınların – özellikle kemik sağlığı, kalp sağlığı ve kanser gibi, günümüzde önemi büyük sağlık sorunlarına ışık tutacak bir eğitim kampanyasıdır. Kadınların sağlık sorunları hakkında farkındalıklarını ve bu sorunlara karşı harekete geçme konusundaki engellerine ilişkin bulguları, bu anket ile daha iyi anlayabilirsiniz. Sağlığınızı korumaya katkı sağlamak üzere paylaştığımız bu bilgileri ve kendi tecrübelerinizi, siz de diğer kadınlara aktarın. Daha sağlıklı bir yaşam için birlikten güç alabilirsiniz.

BREAKOUT
CHALLENGE

Bu kampanya, kadınları sağlıklarını korumaya, iyileştirmeye ve değer verdikleri kişilerden güç almaya davet ediyor. Daha sağlıklı bir yaşam için harekete geçmeye ve yeni bir fiziksel aktiviteyi denemeye hazır mısınız?

Aktif ve Dinamik Yaşam

Aktif ve sağlıklı olmak, iyi olmanın temel anahtarları – öncelikle kendinizle ilgilenmezseniz, çevrenizdekilerle ilgilenmeniz de mümkün olmaz.1

Dengeli Beslenme

Dengeli beslenme, egzersiz, ölçülü alkol tüketimi, sigara içmemek … ve yeni bir şeyler denemek, bu denklemin vazgeçilmez parçaları.2

Breakout Challenge

Sizi ‘Breakout Challenge’a katılmaya ve arkadaşlarınız veya aileniz ile paylaşacağınız yeni bir aktiviteyi denemeye davet ediyoruz. Bu aktivite, aynı zamanda önemli sağlık konuları hakkında sohbet etmek için güzel bir fırsat olabilir.

BREAKOUT CHALLENGE AKTİVİTENİZİ, SOSYAL MEDYA HESAPLARINIZDA

#BirlikteGüçlüyüz etiketiyle paylaşmayı unutmayın

Kemik Sağlığı

Siz dışarıdan harika hissedebilirsiniz, fakat kemikleriniz içeride
farklı bir hikâye anlatıyor olabilir.

Dünyada, osteoporoz her yıl 8,9 milyon üzerinde kırığa neden olur, bu da her 3 saniyede 1 kırığa eşdeğerdir.3

Dünya genelinde, yüksek riskli bireylerin yaklaşık beşte dördü tanı almıyor ve tedavi olmuyor.4

Osteoporoz, göz ardı edilirse, kişinin sevdiği şeyleri yapabilme ve kendi başına hareket edebilme özgürlüğünü tehlikeye atabilir.3


Kemik Sağlığı Anket Sonuçları5

Türkiye’de yapılan bir anket, kadınların kemik sağlığına bakış açıları ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili bazı kritik bulguları ortaya koymaktadır.

Kadınlar osteoporozun erken belirtilerini fark edebiliyorlar:

Kadınların çoğu, kemik sağlığının bozulmasındaki erken belirtiler arasında; ileri yaşta oluşan kemik kırıklarının (%88), ortaya çıkan boy kaybının (%87) ve sırt ağrılarının (%71) olduğunu biliyor.5

Ölçüm araçları söz konusu olduğunda, farkındalık yüksek olsa dahi, harekete geçme oranları daha düşük:

Dört kadından üçü (%73) kemik yoğunluğu ölçümünün, kemik sağlığını anlamada önemli olduğunu belirtse de, %60'ı hiç ölçüm yaptırmamış.5

Doktorlara güven yüksek, ancak önemli kadın sağlığı konuları düzenli olarak gündemde yer almayabiliyor:

Araştırmaya katılan kadınların neredeyse tamamı (%98), doktorlarını veya sağlık uzmanlarını en güvenilir bilgi kaynağı olarak gördüklerini söyledi. Ancak, beş kadından biri (%19), sağlık kontrollerinde, “kemik sağlığı” gündeme getirilmediğinden, bu konu hakkında konuşamadığını belirtti.


Kemik Sağlığı Kaynakları

Osteoporoz Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Türkiye’de Kemik Sağlığı Hakkında Bilgiler (İnfografik)

Kemik Sağlığı Hakkında Arkadaşlarınız ve Ailenizle Sohbet Edebilirsiniz

Kemik Sağlığı Hakkında Doktorunuza Sorabileceğiniz Sorular

Kalp Sağlığı

Kardiyovasküler hastalık, küresel olarak ölümlerin ilk nedenidir ve her yıl neredeyse 18 milyon kişinin yaşamını kaybetmesine neden olur.6

Kardiyovasküler hastalık ölümlerinin %85’i kalp krizlerinden ve inmelerden kaynaklanır. Bu ölümlerin üçte biri, 70 yaş altındaki kişilerde gerçekleşir.6

Neyse ki, çoğu kardiyovasküler hastalık yaşam tarzı ve davranış değişiklikleri ile önlenebilir. Bazı kişiler ilaç kullanmaya ihtiyaç duyabilir.6


KALP SAĞLIĞI ANKETİ SONUÇLARI2

Türkiye’de yapılan bir anket, kadınların kalp sağlığına bakış açıları ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili bazı kritik bulguları ortaya koymaktadır.

Anket yapılan Türk kadınları arasında ve tüm yaş gruplarında 1 numaralı endişe: kalp sağlığı.2

Türkiye'deki kadınlann çoğu kardiyak bir olay yaşamamış olsa da, yaklaşık üçte ikisi (%69) kalp sağlığının birincil kaygılan olduğunu %74'ünün özellikle kalp hastalığı hakkında endişelendiğini söylüyor2

Türk kadınlarının yarısında ailede kalp hastalığı geçmişi görülmesine rağmen, sadece %24'ü kadın aile üyeleriyle sağlık konularını gündeme getiriyor.2

Kadınlar, genel olarak aile üyeleri yerine (%19) sağlık hizmeti sağlayıcılarına (%79) güveniyor.2

 

Kadınlar doktorlarıyla kalp sağlığı hakkında konuşma konusunda gönüllü olmalarına rağmen, yarısından azı (%46) kalp hastalığını konu ediyor.2

Bunun nedeni genellikle kadınların bu konuda konuşmak için kalp sağlığı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması (%15), yeterince endişe duymaması (%15) veya doktorların bu konuyu açmamasıdır. (%16) 2 Bunun yerine üç kadından biri kalp hastalığı konularını araştırmak üzere interneti kullanıyor. 2

Kardiyovasküler Hastalık Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Türkiye'de Kalp Sağlığı Hakkında Bilgiler (Infografik)

Kalp Sağlığı Hakkında Arkadaşlarınız ve Ailenizle Sohbet Edebilirsiniz

Kalp Sağlığı Hakkında Doktorunuza Sorabileceğiniz Sorular

KANSER İÇİN DİKKAT
EDİLMESİ GEREKENLER

Kanser, dϋnyada ikinci sırada gelen ölϋm nedenidir; yaklaşık olarak her altı ölϋmden biri kanserden kaynaklanır.7

Meme kanseri, dϋnya genelinde 184 ϋlkenin 140’ında, kadınlar arasında en yaygın olarak tanısı konulan kanserdir; rahim kanseri ise 39 ϋlkede en yaygınıdır.7

Kanserden kay naklanan ölϋmlerin yaklaşık ϋҫte biri yϋksek vϋcut kitle indeksi (BMI), dϋşϋk oranda meyve ve sebze tϋketimi, fıziksel aktivite eksikliǧi ve de tϋtϋn ve alkol kullanımı yϋzϋndendir.7


KANSERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER İLE İLGİLİ ANKET SONUCU5

Tϋrkiye'de yapılan bir anket, kadıların kanserde dikkat edilmesi gerekenler hakkındaki bakış aҫıları ve karşılaştıkları zorluklarla ilgili bazı bulguları ortaya koymaktadır.

Konu kanser olduğunda, Türk kadınları en çok, kanser teclavisinin ne kadar zor olacağı konusunda endişeleniyorlar (%95).

Buna ek olarak, kanser hastası olmayan her dört kadından ϋҫϋ, kanserin sevdikleri ϋzerindeki etkisi konusunda (%93), kanser tedavisinin yan etkileri konusunda (%92) ve teşhis konması halinde yaşam tarzlarında meydana gelecek kayıplar konusunda (%91). konusunda endişe duyduklarını söylediler.5

Kanser, gerçekten de ankete katılan kadınlar arasında en sık ortaya konan ve doktorlarla görüşülen başlıca konu.

Neredey se ankete katılan her beş kadından birine (%19) kanser teşhisi konuldu ve, vebu sayı kalp hastalıǧı veya diyabetten bile fazla. Bununla birlikte, kanser hakkında doktorlarıyla konuşmayanlar, doktorların, kanseri (%50) gϋndeme getirmediǧi veya randevu sırasında kanser hakkında konuşmak iҫin yeterli zamanları olmadıǧı iҫin bunu yapmadıklarını söylϋyorlar. (%34).5

 

Ancak, kadın kanserlerinin taranmasıyla ilgili bazı olumlu işaretler de var.

Tϋm kanserler arasında Tϋrkiye'de en fazla meme ve rahim aǧzı kanserlerinin taraması yapılıyor. Tarama yaptııan her iki kadından biri, belirli bir saǧlık sorunu yaşadıkları iҫin taramadan geҫmişler (%50). Ankete katılan kadınlar, ilk mamogramlarını ortalama olarak 39,7 yaşında iken yaptırdıklarını söylϋyorlar. 5

Kadınlar, birbirleriyle kanser hakkında konuşuyorlar ve arkadaşlarla sohbet etmenin, tarama yaptırma konusundaki tutumlarını değliştirmede yalnızca biraz teşvik edebileceğini dile getiriyorlar.

Tϋm yaş gruplarındaki ҫoǧu kadın (%74) kanser konusunu arkadaşlarıyla/aileleriyle konuşuyor. Ankete katıIan kadınların ҫoǧu (%93) ailesinden birinin veya kendileriyle konuşmaları durumunda, kanser taramasından geҫme olasılıklarını bϋyϋk ölҫϋde artıracaǧını belirtiyor.5


KANSERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tϋrkiye'de Kanserde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Tarama Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kanser ve Kanserde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Arkadaşlarınız ve Ailenizle Sohbet Edebilirsiniz

Kanserde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Doktorunuza Sorabileceǧiniz Sorular

Referanslar

  1. Dignity Health: Heart and Vascular Institute of Greater Sacramento. (2015). Putting You First. https://www.dignityhealth.org/-/mdia/Service%20Areas/sacramento/PDFs/hsc-jan-16-education.
  2. Office on Women’s Health. (2019). Top Questions About Nutrition and Women. https://www.womenshealth.gov/files/documents/fact-sheet-nutrition-and-women.pdf.
  3. International Osteoporosis Foundation. Epidemiology of osteoporosis and fragility fractures. IOF International Osteoporosis Foundation. https://www.osteoporosis.foundation/facts-statistics/epidemiology-of-osteoporosis-and-fragility-fractures.
  4. International Osteoporosis Foundation. About osteoporosis. https://www.osteoporosis.foundation/patients/about-osteoporosis.
  5. Kantar Health Survey [Data on file] 2021.
  6. World Health Organization Cardiovascular diseases (CVDs) Fact Sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds).
  7. World Health Organization. Cancer Fact Sheet. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer#:~:text=Key%20facts,%2D%20and%20middle%2Dincome%20countries.
  8. American Cancer Society. (n.d.). Global Burden of Cancer in Women: Current status, trends, and interventions. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/global-cancer-facts-and-figures/global-burden-of-cancer-in-women.pdf.